maandag 2 april 2018

We beginnen een nieuwe rubriek in Us Likje Wrââld

Hylpers van 1811 


Een rubriek van de Werkgroep Historie Hylpen. 
De werkgroep bestaat uit: Luky van der Wal, Piet Klaaren, Henk Smid en Anske Smit

In deze rubriek laten we de Hylpers van nu kennis maken
met hun voorouders uit 1811. Het jaar waarin iedereen een achternaam kreeg.
Het kanton Hindeloopen ressorteerde onder het arrondissement Sneek.
De akten zijn getekend door de Maire (de Burgemeester)
op de Mairie (het Gemeentehuis) Klaas Tjebbes en door de persoon die zijn
achternaam opgaf.

Hindeloopen was ten tijde van de bestuurlijke en rechterlijke herindeling van 1811
de hoofdplaats van het Kanton. Daar stond ook het Stadhuis. 
Van allen die in 1811 in Hindeloopen, een achternaam aannamen,
heeft ons werkgroeplid Piet Klaaren hun complete gezin geboekstaafd.

We zetten één of meer namen van die families uit die Franse tijd (1795-1813)
in de hedendaagse etalage van Uus Likje Wrââld. 

De opsomming van de familie(s) is uniform. De volgorde/indeling is als volgt:
Achternaam, akte – c.q. blad - no, verwerkt
(N is na 1811 in Hindeloopen komen wonen)
Het oudste bekende geboortejaar. Is al “verwerkt” in een stamboom,
gezinskaart aantal bladzijden. Voornaam man, Geboorteplaats en datum,
Trouwdatum, Voor en achternaam vrouw,
Geboorteplaats/datum en Kinderen